Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Yönergesi için:  TIKLAYINIZ

Kulüp Kuruluş Formları
Form 1- Kulüp İç Tüzüğü  için: TIKLAYINIZ
Form 2- Kulüp Kuruluş Başvuru Formu  için: TIKLAYINIZ
Form 3- Kulüp Kuruluş Üye Formu  için: TIKLAYINIZ
Form 4- Kulüp Danışman Başvuru Formu  için: TIKLAYINIZ
Form 5- Kulüp Yıllık Faaliyet Planı  için: TIKLAYINIZ
Form 6- Kulüp Üyelik Kayıt Formu  için: TIKLAYINIZ

Kulüp Güncelleme Formları
Form 7- Kulüp Güncelleme Talep Formu  için: TIKLAYINIZ
Form 8- Kulüp Güncelleme Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu  için: TIKLAYINIZ
Form 9- Kulüp Güncelleme Üyelik Kayıt Formu  için: TIKLAYINIZ
Form 10-Kulüp Güncelleme Danışman Başvuru Formu  için: TIKLAYINIZ
Form 11-Kulüp Güncelleme Yıllık Faaliyet Planı  için: TIKLAYINIZ